فرات

/اتوماسیون اداری/


اتوماسیون اداری فرات


با استفاده از امكانات ايجاد شده توسط اين نرم‌افزار، كليه مكاتبات داخلي و خارجي يك سازمان از مرحله تهيه پيش‌نويس تا شماره گذاري و ارسال به گيرنده يا گيرندگان و انجام ارجاع و صدور پي‌نوشتها و توسط سامانه قابل انجام است. از ديگر امكانات اين سامانه مي‌توان به امكان دريافت و ارسال كاملا مكانيزه فاكس و همچنين اعلام رسيد نامه‌هاي جديد به كاربران سامانه به صورت خودكار اشاره نمود. "سامانه گردش مكاتبات اداري "فرات" بطور ويژه جهت مكانيزاسيون روش‌هاي موجود در سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور در سفارتخانه های ايران در امارات، عمان، پرتقال، ارمنستان و سوییس نصب و در حال بهره‌برداري مي‌باشد. در ضمن سامانه فوق هم اكنون در بخشهایی از نیروی انتظامی با موفقيت نصب و راه‌اندازي شده است. نرم افزار فوق مبتني بر SQL Server و با استفاده از C# طراحي و پياده‌سازي شده است.