کارستان

/HIT BPMS/


HIT BPMS


HIT BPMS مـجمــوعه‌ای از ابـزارهای ویـژه مـی‌باشد که جـهت مــدلسـازی فرآیندهای سازمانی و
تولید سریع سامانه‌ها توسط کارشناسان شركت فنــاوري اطلاعات همـگام طـراحي و پيــاده سـازي گردیده است.


مزایا و قابلیت ها:

تمرکز بیشتر برروی تحلیل و طراحی سیستم‌ها
زمان و هزینه کمتربرای کدنویسی
تولید سیستم بر اساس سفارش مشتری
مدیریت قدرتمند تغییرات
انتقال تجارب گذشته در توسعه سیستم ها

زیرساخت تولید نرم‌افزار(HIT Framework)

ایجاد این زیر ساخت از سال 1383 آغاز شده و تاکنون 3 نسخه از آن توسعه یافته است. با استفاده از این زیر ساخت در طی دهه گذشته بیش از ده ها نرم‌افزار طراحی و تولید گردیده است.

ابزار طراحی نرم افزار(رعد)

این ابزار در طی 8 مرحله اقدام به ساخت نرم افزارهای کاربردی تحت وب می نماید:

محیط اجرای نرم افزار(کارستان)

محیط کارستان محیطی است که با استفاده از واسط های کاربری متنوع، امکان بهره برداری کاربران از برنامه های تولید شده با استفاده از ابزار رعد را به نحو مطلوب و کاربر پسند برای بهره برداران مهیا می سازد.

ابزار تعریف فرآیندها و موتور گردش کار

از ابزارهاي بسيار سودمند در سيستمهاي مكانيزه, ابزارهایی هستند كه توسط آنها جريان كار اجراي فرآيندها تعريف، اجرا و کنترل ميشوند. ابزارهای فوق تمامي وظايف مربوط تعريف, اجرا و كنترل روند اجرايي انواع جريان كار را به عهده دارند.

مديريت وظايف و فعاليتها(کارتابل) مديريت فعاليتهاي روزانه(تقويم كاري)

ابزار مبادله داده و یکپارچه سازی ESB

یکپارچه سازی صورت گرفته با ESB، ابزار BPMS شرکت همگام را به محصولی فراسازمانی تبدیل نموده است. با استفاده از سرویس‌ها و روال‌های از پیش آماده، نه تنها امکان بهره گیری از سرویس ‌های ارائه شده توسط سایر سامانه ها و شرکت دادن آنها در فرایندهای داخلی سازمان امکان پذیر گشته است، بلکه قابلیت تعریف فرآیندهای راه دور و برقراری دنباله های فرآیند از یک سامانه به سامانه دیگر نیز محقق گردیده است.

قابلیت های در دست اجرا در زیر ساخت HIT BPMS:

bpms-icon1
اضافه شدن ابزارهای هوش سازمانی
و داشبورد مدیریتی
bpms-icon2-4
تکمیل ابزار فرم ساز
bpms-icon3
امکان پشتیبانی از واسط های لمسی و موبایل
bpms-icon4-2
توسعه موتور کنترل قواعد کاری